αεραγωγό

αεραγωγός 48/48

  • Περιγραφή

Περιγραφή

αεραγωγός 48/48,

με δάφανο καπάκι,

άνοιγμα με χειρολαβές,

σίτα και συσκότιση.