Η υγρασία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για το τροχόσπιτο.
με μικρό κόστος μπορείτε να προλάβετε πολύ μεγάλες ζημιές.
Αναλαμβάνουμε τον πλήρη έλεγχο στεγανότητας στις ενώσεις και σε όλα τα ανοίγματα( παράθυρα, αεραγωγούς, εξαεριστικά)του τροχοσπίτου σας.
ελεγχος των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές στους σωλήνες στις αντλίες και στις βρύσες.
Διαθέτουμε την εμπειρία και τις γνώσεις για την λύση του κάθε προβλήματος που θα προκύψει.
ενδεικτικό κάστος ελέγχου στεγανότητας από 50 ευρώ.