αεραγω

αεραγωγός 42,5/42,5 106,00ευρώ

106.00

  • Περιγραφή

Περιγραφή

αεραγωγός 42,50/42,50,

με μανιβέλλα,

γάλεκτος.